Zveme Vás na schůzky s rodiči žáků školy, které proběhnou v úterý 15.11. 2022 od 15:00 do 17:30 hodin.
Rozpis učeben pro jednotlivé třídy najdete v přiloženém souboru, případně u vchodu do školy.
Třídní učitelé Vás budou informovat o prospěchu, docházce a chování Vašich dětí.
Těšíme se na osobní setkání, pokud nebude možné, kontaktujte TU telefonicky nebo přes systém Komens.
Děkujeme za Váš zájem.