Ve středu 16. listopadu 2022 se na sále domova mládeže konal studentský bál, kde si studenti závěrečných ročníků předali slavnostní šerpy a stužky. 
Velké poděkování patří všem, kteří se na této akci podíleli.


Dále děkujeme všem sponzorům a partnerům, kteří nám věnovali věcné ceny do tomboly.

 

HTML galerie Zonerama
Studentský bál 2022 - podzim