Další ročník Kurzu pro výkon obecných zemědělských činností bude zahájen v pátek 9.12.2022.

Všechny zájemce o absolvování kurzu zveme na zahájení, které proběhne v pátek 9.12.2022 od 9:00 hodin ve sborovně školy. Budou zde předány informace o průběhu kurzu, organizaci výuky a přístupové údaje ke vzdělávacím materiálům. Další výuka bude probíhat vždy v sobotních termínech.

Těšíme se na Vás.