Tereza Judová zabodovala na krajské konferenci ENERSOL v Jihlavě se svojí prací Zhodnocení vodní bilance lesa a návrh druhové výsadby na odlesněných plochách Bystřicka a obsadila 3. místo.

Gratulujeme k výsledku a k postupu do národního kola.