V polovině měsíce března 2023 se v prostorách VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem uskutečnilo setkání kariérových poradců základních škol a zástupců firem mikroregionu Bystřicko.

Za přítomnosti Hospodářské komory, Agrární komory, zástupců Úřadu práce, místních firem a vedení škol na Bystřicku.

Na tomto jednání se prodiskutovávalo kariérové poradenství, uplatnění absolventů v místních firmách, možnostech exkurzích a brigád.

HTML galerie Zonerama
Setkání karierových poradců