Doplňkový termín školení Nakládání s přípravky na ochranu rostlin

 

Akreditované školící středisko VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem vypisuje termíny konání kurzů získání odborné způsobilosti při nakládání s přípravky na ochranu rostlin.

5.4.2023

– kurzy k získání nového osvědčení 1. a 2. stupně a doškolovací kurzy 1.; 2. a 3. stupně

Kurz je zajišťován ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí ve Žďáru nad Sázavou.

Kurz bude zahájen v 8:30 v učebně VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem. Prosíme, přijďte k prezenci s minimálně půl hodinovým předstihem.

Kontakt:

Ing. Tomáš Krejčí

mobil: 732 683 564
tel.: 566 686 437
e-mail: krejci.tomas@szesby.cz