Zveme všechny rodiče a zákonné zástupce našich žáků na schůzky s rodiči, které proběhnou ve čtvrtek 13.4.2023 od 15:00 do 17:00 hodin v učebnách podle rozpisu.

Od třídních a dalších učitelů se dozvíte aktuální informace o dění ve škole, o prospěchu a chování Vašich dětí.

Konzultovat můžete Vaše problémy i s výchovnou poradkyní, školní psycholožkou nebo s metodikem prevence.