Školení Nakládání s přípravky na ochranu rostlin 2023 - NOVÉ TERMÍNY

 

Akreditované školící středisko VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem vypisuje termíny konání kurzů získání odborné způsobilosti při nakládání s přípravky na ochranu rostlin.

23. - 24.11. 2023

14. - 15.12. 2023

8. - 9.2. 2024

22. 2. 2024 - pouze 8h doplňovací kurz pro 1. a 2.stupeň

– kurzy k získání nového osvědčení 1. a 2. stupně a doškolovací kurzy 1.; 2. a 3. stupně - podle nové legislativy platné od 2. pololetí 2023

Kurzy 2. stupně jsou ukončovány závěrečnou zkouškou vyhlášenou v dodatečném termínu.

Kurz je zajišťován ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí ve Žďáru nad Sázavou.

Kurz bude zahájen v 8:30 v učebně VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem. Prosíme, přijďte k prezenci s minimálně půl hodinovým předstihem.

Kontakt:

Ing. Tomáš Krejčí

mobil: 732 683 564
tel.: 566 686 437
e-mail: krejci.tomas@szesby.cz