Žáci středních škol, kteří přichází do domova mládeže, jsou již téměř dospělí a svůj životní styl a zažitý způsob využití volného času už jen velmi neochotně mění.

Postoj k využívání volného času se utváří již v dětském věku a velký vliv má na něj rodinné prostředí. Bohužel v dnešní době žáci často upřednostňují pasivní nicnedělání u počítače nebo mobilu, kdy většinu času tráví na sociálních sítích a jen málokdo se zapojí do nabízených aktivit.

Nicméně, stále je co nabízet a je na každém, jak se do aktivit zapojí.

 

HTML galerie Zonerama
Využití volného času na DM