Ředitel školy vyhlásil přijímací řízení na maturitní a učební obory školy pro školní rok 2024/2025.

Obecné podmínky, počty přijímaných uchazečů a kritéria jsou obsaženy v přiloženém souboru.

Kromě oboru Management cestovního ruchu je povinnou přílohou přihlášky potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti. Zdravotní omezení pro jednotlivé obory školy najdete v příloze článku.