Ministerstvo zdravotnictví zakazuje s účinností ode dne 11. března 2020 osobní přítomnost žáků a studentů při vzdělávání nebo studiu. Opatření se týká všech žáků a studentů základních škol, základních škol speciálních, středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a je platné až do odvolání. Zákaz se týká i jiných akcí pořádaných školou pro žáky a studenty a také praktického vyučování včetně odborného výcviku.