Vzhledem k nouzovému stavu je zakázána osobní přítomnost studentů ve škole. Výuka bude probíhat vzdálenou formou. Komunikace vyučujících s žáky bude probíhat prostřednictvím webového rozhraní systému Bakaláři v modulu Komens. Zde se studenti dozví, jakým způsobem bude probíhat výuka jednotlivých předmětů. Webové stránky školy a Facebook školy budou sloužit pouze ke zveřejnění oficiálních pokynů školy. Prosíme, řiďte se pokyny vyučujících.