Dokumenty

V dokumetch naleznete formuláře důležité pro vaše studium. Požadovaný formuláře si vytiskněte a vyplňte. Většina formulářů se dá vyplnit pomocí programu Adobe Acrobat Reader, který je dostupný zdarma.

Náhled formuláře omluvný list

Omluvný list

Omluvný list pro studenty. Informace o třídních schůzkách pro rodiče.

Formulář žádosti o individuální studijní plán

Náhled na formulář žádosti o individuální studijní plán

Žádost o individuální studjní plán pro studenty.

Příloha žádosti o individuální studijní plán - SOŠ

Náhled přílohy žádosti o individuální studijní plán pro SOŠ

Příloha žádosti o individuální studjní plán pro studenty SOŠ.

Příloha žádosti o individuální studijní plán - VOŠ 1. ročník

Náhled přílohy žádosti o individuální studijní plán pro 1. ročník VOŠ

Příloha žádosti o individuální studjní plán pro studenty 1. ročníku VOŠ.

Příloha žádosti o individuální studijní plán - VOŠ 3. ročník

Náhled přílohy žádosti o individuální studijní plán pro 3. ročník VOŠ

Příloha žádosti o individuální studjní plán pro studenty 3. ročníku VOŠ.

Formulář žádosti o přestup

Náhled formuláře žádosti o přestup

Formulář žádosti o přestup z jiné školy.

Formulář žádosti o změnu oboru

Náhled formuláře žádosti o změnu oboru

Formulář žádosti o změnu oboru studia na VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem.

Formulář žádosti o opakování ročníku

Náhled formuláře žádosti o opakování ročníku

Formulář žádosti o opakování ročníku na VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem z důvodu nesplnění studijních povinností v minulém školním roce, zdravotního nebo osobního.

Formulář žádosti o ukončení studia

Náhled formuláře žádosti o ukončení studia

Formulář žádosti o ukončení studia na VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem z důvodu neprospěchu, zdravotního nebo osobního.

Formulář žádosti o uvolnění z vyučování

Náhled formuláře žádosti o uvolnění z vyučování

Formulář žádosti o uvolnění z vyučování na VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem z důvodu dlouhodobé hospitalizace, zdravotního nebo osobního.

Formulář žádosti o ukončení přerušení studia

Náhled formuláře žádosti ukončení přerušení studia

Formulář žádosti o ukončení přerušení studia.

Formulář žádosti o přijetí do vyššího ročníku

Náhled formuláře žádosti o přijetí do vyššího ročníku

Formulář žádosti o přijetí do vyššího ročníku při přestupu z jiné školy.

Formulář žádosti o prodloužení termínu klasifikace

Náhled formuláře žádosti o prodloužení termínu klasifikace

Formulář žádosti o prodloužení termínu klasifikace pro studenty VOŠ.

Formulář žádosti o uznání předmětů

Náhled formuláře žádosti o uznání předmětů

Formulář žádosti o uznání předmětů z důvodu vykonání těchto předmětů na jiném oboru.

Formulář žádosti o vystavení opisu dokumentu

Náhled formuláře žádosti o vystavení opisu

Formulář žádosti o vystavení opisu například vysvědčení, výučního listu, maturitního vysvědčení, vysvědčení o absolutoriu, diplomu absolventa VOŠ.

Přihláška ke stravování

Náhled formuláře přihlášky ke stravování

Přihláška ke stravování ve školní jídelně.

Součástí školního řádu je: Typ a forma studia Přijímání ke studiu Školné Práva a povinnosti studentů Školní rok a organizace vzdělávání
Součástí školního řádu jsou: Obecná ustanovení Práva a povinnosti žáků Podmínky zacházení s majetkem školy Elektronická média a internet