Přehlídky a festivaly

19. 10. 2023
Didacta Třebíč

24. 10. 2023
Přehlídka Středních škol Havlíčkův Brod

9. 11. 2023
Festival vzdělávání Žďár nad Sázavou

14. – 15. 11. 2023
Gaudeamus Nitra

24. – 25. 11. 2023
Tak kam? Veletrh středních škol Brno

 

 
 

Ó