Povinně zveřejňované informace

Výroční zprávy

Školní rok 2022 / 2023

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2022 / 2023

Školní rok 2021 / 2022

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2021 / 2022
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. v roce 2022

Školní rok 2020 / 2021

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2020 / 2021
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. v roce 2021

Školní rok 2019 / 2020

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2019 / 2020
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. v roce 2020

Školní rok 2018 / 2019

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2018 / 2019
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. v roce 2019

Školní rok 2017 / 2018

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2017 / 2018
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. v roce 2018

Školní rok 2016 / 2017

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2016 / 2017
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. v roce 2017

Školní rok 2015 / 2016

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2015 / 2016
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. v roce 2016

Školní rok 2014 / 2015

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2014 / 2015
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. v roce 2015

Školní rok 2013 / 2014

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013 / 2014
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. v roce 2014

Školní rok 2012 / 2013

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012 / 2013
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. v roce 2013

Školní rok 2011 / 2012

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 / 2012
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. v roce 2012

Školní rok 2010 / 2011

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. v roce 2011

Školní rok 2009 / 2010

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2009 / 2010
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. v roce 2010