Povinně zveřejňované informace

Paragraphs

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem

 

2. Důvod a způsob založení

Moravský zemský sněm povolil 22. července 1902 zřízení Zimní hospodářské školy v Bystřici nad Pernštejnem. Škola byla slavnostně otevřena 10. listopadu 1902. Samostatná budova hospodářské školy byla otevřena 28. října 1906 jako první v našem regionu. V roce 1953 byla otevřena 4-letá Zemědělská technická škola s maturitou a v roce 1954 byl při této škole zřízen školní statek. V roce 1961 byla dokončena nová budova Střední zemědělské školy (podle projektu ing. Beneše). Byla na svou dobu jednou z nejmodernějších v Evropě. Slavnostní otevření se konalo 24. září 1961. Historie středního odborného učiliště zemědělského se datuje od roku 1960, kdy bylo založeno pro výchovu zemědělské dělnické mládeže. První absolventi 4-letého studia maturovali v roce 1957 a od té doby touto školou prošlo více než 3500 absolventů. Před 18 lety navázala škola kontakty se Zemědělskou školou v Ursprungu v Rakousku, které umožňují studentům vykonávat praxi u rakouských farmářů. Před 10 roky byla navázána také spolupráce s holandskou Zemědělskou školou v Gorinchenu. Bylo navázáno na dříve založenou spolupráci SOUZ v Šahách na Slovensku a Szécsény v Maďarsku a nově začala spolupráce s Norskými školami. Od 1. 10. 2001 Zřizovatel školy: Kraj Vysočina. Od 1. 7. 2002 Sloučení SZeŠ a VOŠ se Středním odborným učilištěm zemědělským. Od 1. 7. 2004 Sloučení VOŠ, SZeŠ a SOUO s Odborným učilištěm a Praktickou školou. Od 1. 1. 2006 Sloučení VOŠ, SZeŠ, SOUO a OU se školním statkem.

 

3. Organizační struktura

Organizační schéma VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem

 

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem Dr. Veselého 343 593 17 Bystřice nad Pernštejnem

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem Dr. Veselého 343 593 17 Bystřice nad Pernštejnem

4.3 Úřední hodiny

Po-Pá: 7:00 - 15:30

4.4 Telefonní čísla

pevná linka: 566 686 403 (ředitel - Mgr. Miroslav Novák)
pevná linka: 566 686 401 (sekretariát - Dr. Veselého 343)
pevná linka: 566 552 461 (sekretariát - Kulturní 468)
Zaměstnanci

4.5 Číslo faxu

fax: 566 686 411

4.6 Adresa internetové stránky

www.szesby.cz

4.7 Adresa e-podatelny

podatelna: info@szesby.cz

4.8 Další elektronické adresy

oficiální: info@szesby.cz (kontaktní e-mail)

 

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 6015-34624751/0100

 

6. IČ

IČ: 488 955 04

 

7. DIČ

DIČ: CZ 488 955 04

 

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Dokumenty

8.2 Rozpočet

Dokumenty

 

9. Žádosti o informace

Poskytování informací podle čl. 8 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. Informace lze vyžádat faxem (+420 566 686 411) popř. elektronickou poštou na e-mailové adrese info@szesby.cz nebo osobně na sekretariátu školy – Dr. Veselého 343, Bystřice nad Pernštejnem

 

10. Příjem žádostí a dalších podání

Žádost o poskytnutí informací a další podání doručené poštou přijímá asistentka ředitele – Lucie Nunvářová. Po jejích zaevidování je neprodleně předá statutárnímu zástupci podle čl. 8 odst.2. Žádosti doručené osobně, elektronickou poštou, faxem, nebo na jiných nosičích dat přijímá ředitel školy v ředitelně na adrese Dr. Veselého 343, Bystřice nad Pernštejnem.

 

11. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí o odmítnutí poskytnout informace lze podat odvolání k místně příslušnému krajskému úřadu, prostřednictvím ředitele školy a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti v případě uvedeném v čl. 11 odst. 4.

 

12. Formuláře

Dokumenty

 

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Životní situace jsou strukturované popisy řešení úkonů ve vztahu k orgánům veřejné moci. Jednotlivé popisy mají přesně danou strukturu, kterou při zveřejnění zadává a za správnost návodu odpovídá vždy uvedený zveřejňující subjekt. Portál veřejné správy

 

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy, zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, zákon č.500/2004 Sb.


Kompletní sumář dokumentů je k dispozici u ředitele a jeho statutárního zástupce.

14.2 Vydané právní předpisy

Školní řád

 

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

1. Kopie 1 stránky A4 formátu 1,30 Kč
2. Oboustranná kopie A4 formátu 2,40 Kč
3. Kopie 1 stránky A3 formátu 2,60 Kč
4. Oboustranná kopie A3 formátu 4,80 Kč
5. Černobílý tisk 1 strany textu laserovou tiskárnou 1,30 Kč
6. Barevný tisk 1 strany textu laserovou tiskárnou 5 Kč
7. Zpracování požadovaných výstupů pověřeným pracovníkem školy - kompilace z podkladových materiálů (záloha 50% předpokládané ceny) dle hodinové sazby pov. pracovníka
8. Poskytnutí požadovaných výstupů na datovém nosiči (CD) 30,- Kč
9. Informační brožura (podle kalkulace nákladů) podle kalkulace nákladů
10. Poštovní služby podle skutečných nákladů.

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

 

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv

16.2 Výhradní licence

 

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zprávy o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.