Přijímací řízení na VOŠ

Paragraphs

Základní informace k přijímacímu řízení

Ve znění §64 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v platném znění vyhlášky č. 10/2005 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, podle §2, odst. 1 - 3,  vyhlašuji první, druhé a třetí kolo přijímacího řízení pro obor vzdělávání a současně kritéria přijímacího řízení a termíny pro podání přihlášek:

Obor  vzdělávání:

Agroturistika / 41 – 31 – N/02

denní studium i kombinované studium – přijímací zkouška proběhne formou ústního pohovoru

Kritéria pro přijímací zkoušky VOŠ

Paragraphs

  Kritérium Body
1. Průměrný prospěch na střední škole max. 5 bodů
2. Prospěch u maturitní zkoušky max. 5 bodů
3. Pohovor max. 10 bodů

 

  Pohovor – hodnocení Body
1. Zájem o studijní obor 0 – 2 body
2. Předpoklady pro uplatnění v oboru 0 – 2 body
3. Související zájmy a záliby, praxe 0 – 2 body
4. Osobnostní profil uchazeče 0 – 2 body
5. Vystupování a celkový dojem 0 – 2 body

Celkem maximálně 20 bodů.

Podle počtu dosažených bodů bude stanoveno pořadí uchazečů.

Termíny odevzdání přihlášek a přijímacího řízení na VOŠ

Paragraphs

Termín odevzdání přihlášky:

Kolo Datum
1. 31. 5. 2020
2. 1. 7. 2020
3. 12. 8. 2020

Termíny přijímacího řízení:

Kolo Datum
1. 20. 6. 2020 od 8:30
2. 9. 7. 2020 od 8:30
3.. 20. 8. 2020 od 8:30

Počet přijímaných studentů – ve všech kolech do maximálního počtu 40.

Zástupce ředitele

Paragraphs

Mgr. Ivo Solař

e-mail: solar.ivo@szesby.cz

tel.: 566 686 404
mobil: 737 947 480