Přijímací řízení na VOŠ

Základní informace k přijímacímu řízení

Ve znění §64 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v platném znění vyhlášky č. 10/2005 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, podle §2, odst. 1 - 3,  vyhlašuji první, druhé a třetí kolo přijímacího řízení pro obor vzdělávání a současně kritéria přijímacího řízení a termíny pro podání přihlášek:

Obor  vzdělávání:
41 – 31 - N/02 Agroturistika
denní studium i kombinované studium – přijímací zkouška proběhne formou ústního pohovoru

Termín odevzdání přihlášky:

1. kolo – 31. 5. 2018
2. kolo – 30. 6. 2018
3. kolo – 10. 8. 2018

Termíny přijímacího řízení:

1. kolo – 21. 6. 2018 od 8:30
2. kolo – 12. 7. 2018 od 8:30
3. kolo – 23. 8. 2018 od 8:30

Počet přijímaných studentů – ve všech kolech do maximálního počtu 40

Kritéria pro přijímací zkoušky VOŠ

1. Průměrný prospěch na střední škole – max. 5 bodů
2. Prospěch u maturitní zkoušky – max. 5 bodů
3. Pohovor – max. 10 bodů

Celkem max. 20 bodů

Podle počtu dosažených bodů bude stanoveno pořadí uchazečů.

Pohovor – hodnocení:
1. Zájem o studijní obor – 0-2 body
2. Předpoklady pro uplatnění v oboru – 0-2 body
3. Související zájmy a záliby, praxe – 0-2 body
4. Osobnostní profil uchazeče – 0-2 body
5. Vystupování a celkový dojem – 0-2 body