Projekty

Paragraphs

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

Paragraphs

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) je víceletým tematickým programem v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, v jehož r
Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I – Učíme se ze života pro život

Projekty - Fond Vysočiny

Paragraphs

Fond Vysočiny - dotační program Kraje Vysočina.
Realizace projektu Fondu Vysočiny Údržba školní zahrady a parku VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem