Projekty

Paragraphs

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

Paragraphs

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) je víceletým tematickým programem v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, v jehož r
Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I – Učíme se ze života pro život