Významné akce školy

21. 8. 2021 Slavnosti sklizně – EDEN Centrum Bystřice n. P.
1. 9. 2021 Zahájení školního roku + schůzky s rodiči žáků 1. ročníků
1. – 3. 9. 2021 Společná část MZ – opravné a náhradní termíny Gy ZR
5. – 8. 9. 2021 Animal TECH a Národní výstava hospodářských zvířat Brno
26. 9. 2021 Opravné termíny ZZ - ústní zkouška OS
10. – 12 . 9. 2021 Výstava drobného zvířectva
18. 9. 2021 Majáles 2021
25. – 26. 9. 2021 Slavnosti brambor – EDEN Centrum Bystřice nad Pernštejnem
7. 10. 2021 Putovní pohár starosty města Bystřice nad Pernštejnem
9. 10. 2021 Bleší trhy/Burza starožitností – Eden Centrum Bystřice n. P.
21. – 24. 2021 REGIONTOUR Brno
21. 10. 2021 Didacta Třebíč
23. 10. 2021 Slavnosti Edenu - EDEN Centrum Bystřice nad Pernštejnem
24. 10. 2021 Vernisáž – výstava obrazů Ladislava Šauera
26. 10. 2021 Přehlídka SŠ Havlíčkův Brod
13. 11. 2021 Bleší trhy / Burza starožitností – Eden Centrum Bystřice nad Pernštejnem
8. – 12. 2021 Mezinárodní strojírenský veletrh Brno + Envitech
10. – 11. 2021 Gaudeamus Nitra
11. 11. 2021 Festival vzdělávání Ždár nad Sázavou
13. 11. 2021 Den otevřených dveří VOŠ a SOŠ
16. 11. 2021 Studentský bál
18. 11. 2021 Schůzka s rodiči (15:00 – 18:00)
23. – 26. 11. 2021 Gaudeamus Brno
25. 11. 2021 Den otevřených dveří VOŠ a SOŠ
3. – 4. 12. 2021 Festival vzdělávání Brno
5. 12. 2021 Mikulášský EDEN – EDEN Centrum Bystřice nad Pernštejnem
15. 1. 2022 Den otevřených dveří VOŠ a SOŠ
5. 2. 2022 68. zemědělský ples
27. 2. – 5. 3. 2022 Lyžařský kurz I. ročníků
10. – 11. 4. 2022 Erasmus - stáž Itálie - Milán
13. 4. 2022 Schůzky s rodiči
20. – 21. 4. 2022 Celostátní soutěž Opravář zemědělských strojů
8. 5. 2022 Dětský majáles
28. 5. 2022 Majáles Zubří země
3. – 4. 6. 2022 Sportovní setkání škol na Slovensku a v Maďarsku