Jak vyřídit...?

Přestup z jiné školy

Informace pro přestup z jiné školy na VOŠ SOŠ Bystřice nad Pernštejnem.

Přerušení studia

Přerušení studia ze zdravotních nebo osobních důvodů.

Změna oboru

Žádost o změnu studijního oboru na naší škole.

Opakování ročníku

Žádost o opakování ročníku z důvodu nesplnění studijních povinností v minulém školním roce, zdravotního nebo osobního.

Ukončení studia

Žádost o ukončení studia na naší škole z důvodu neprospěchu, zdravotního nebo osobního.

Ukončení přerušení studia

Žádost o ukončení prerušeného studia a opětovné nastoupení do školy.

Uvolnění z výuky

Žádost o uvolnění z vyučování z důvodu dlouhodobé hospitalizace, zdravotního nebo osobního.

Pravidelné uvolnění z výuky

Žádost o pravidelné uvolnění z vyučování z důvodu z důvodu špatného dopravního spojení.

Uvolnění z tělesné výchovy ze zdravotních důvodů

Žádost o uvolnění z vyučování TV ze zdravotních důvodů.

Prodloužení klasifikace

Žádost o prodloužení termínu klasifikace pro studenty VOŠ.

Přijetí do vyššího ročníku

Žádosti o přijetí do vyššího ročníku při přestupu z jiné školy.

Uznání předmětů

Žádost o uznání předmětů z důvodu vykonání těchto předmětů na jiném oboru.

Vydání opisu

Žádost o vydání opisu dokumentu například vysvědčení, výučního listu, maturitního vysvědčení, vysvědčení o absolutoriu, diplomu absolventa VOŠ.

Individuální studijní plán

Žádost o individuální studjní plán pro studenty SOŠ a VOŠ.