Maturitní zkoušky

do 1. 12. 2023 Přihlášky k maturitní zkoušce
do 31. 3. 2024 Jmenování komisí pro MZ
8. a 10. 4. 2024 Písemné zkoušky PČ MZ
22. – 23. 4. 2024 Praktické zkoušky profilové části 4.AP
24. – 25. 4. 2024 Praktické zkoušky profilové části 4.CR
2. – 15. 5. 2024 Studijní volno (individuálně)
2. – 15. 5. 2024 Společná část SMZ (didaktické testy)
20. – 22. 5. 2024 Profilová část MZ
31. 5. 2024 Slavnostní vyřazení absolventů – 14:00
1. – 20. 9. 2024 MZ – podzimní termín

Vyhlášení podmínek profilové MZ

Povinné předměty:

1. Český jazyk a literatura

Písemná práce

 • rozsah min. 250 slov, horní hranice není stanovena
 • doba trvání 110 minut včetně času na volbu zadání
 • možnost použití Pravidel českého pravopisu
 • žáci volí ze 4 zadání – každé zadání obsahuje název, způsob zpracování, případně výchozí text k zadání (součástí výchozího textu může být obrázek, graf)
 • způsob záznamu textu – rukopisná varianta

Školní seznam literárních děl – viz příloha č. 1 níže

Žákovský seznam literárních děl – kritéria

 • minimální počet literárních děl je 20
 • min. 2x próza
 • min. 2x drama
 • min. 2x poezie
 • literatura do konce 18. století – min. 2 díla
 • literatura 19. století – min. 3 díla
 • světová literatura 20. a 21. století – min. 4 díla
 • česká literatura 20. a 21. st. – min. 5 děl

Ústní zkouška

 • příprava 20 minut, zkouška 15 minut
 • v jednom dni nelze losovat dvakrát pracovní list ke stejnému literárnímu dílu

2. Anglický jazyk

Písemná práce

 • rozsah min. 200 slov, horní hranice není stanovena
 • doba trvání 90 minut včetně času na volbu zadání
 • možnost použití Překladového slovníku
 • žáci volí z minimálně 1 zadání – každé zadání obsahuje název, způsob zpracování, případně výchozí text k zadání (součástí výchozího textu může být obrázek, graf)
 • způsob záznamu textu – rukopisná varianta

Ústní zkouška

 • 20 témat
 • příprava 20 minut, zkouška 15 minut
 • v jednom dni nelze losovat dvakrát pracovní list ke stejnému tématu

3. Praktická maturitní zkouška

4. Teoretická zkouška z odborných předmětů