Organizace školního roku

Období školního vyučování

1. pololetí - 4. 9. 2023 – 31. 1. 2024
2. pololetí - 1. 2. 2024 – 28. 6. 2024

Datum vydání vysvědčení

Pololetní vysvědčení

31. 1. 2024 – Pololetní vysvědčení (výpis)

Závěrečné vysvědčení

30. 4. 2024 – 4. AP a 4. CR
31. 5. 2024 – 3. ročníky obory H a obory E
21. 6. 2024 – 1.- 3. ročníky obory M, 1.- 2. ročníky obory H
28. 6. 2024 – 1.- 2. ročníky obory E

Maturitní vysvědčení

Podle data IS Certis – Maturitní ročníky M

Závěrečné učňovské vysvědčení

Ke dni konání ústní závěrečné učňovské zkoušky – Učební obory H a obory E