Organizace školního roku

Období školního vyučování

1. pololetí - 1. 9. 2020 – 28. 1. 2021
2. pololetí - 1. 2. 2021 – 30. 6. 2021

Datum vydání vysvědčení

Pololetní vysvědčení

28. 1. 2021 – Pololetní vysvědčení (výpis)

Závěrečné vysvědčení

30. 4. 2021 – 4. AP a 4. CR
29. 5. 2021 – 3. ročníky obory H a obory E
23. 6. 2021 – 1.- 3. ročníky obory M, 1.- 2. ročníky obory H
30. 6. 2021 – 1.- 2. ročníky obory E

Maturitní vysvědčení

Podle data IS Certis – Maturitní ročníky M

Závěrečné učňovské vysvědčení

Ke dni konání ústní závěrečné učňovské zkoušky – Učební obory H a obory E