Autoškola

 • Individuální a příjemný přístup učitele
 • Výuka a výcvik autoškoly podle nejnovějších učebních metodik a právních předpisů
 • Zajímavá výuka moderní technikou
 • Wifi připojení k internetu v celé budově školy
 • Výuku teorie s projekcí formou prezentace a videa

 

Výcvikové skupiny

Skupina A1 (motocykl do 11 kW)

 • lehké motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj o výkonu nejvýše 11 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,1 kW/kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 125 cm3
 • tříkolová motorová vozidla o výkonu nejvýše 15 kW

Skupina A2 (motocykl do 35 kW)

 • motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj s výkonem motoru nejvýše 35 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,2 kW/kg, které nebyly upraveny z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem
 • opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupiny A1

Skupina B (osobní automobil)

 • motorová vozidla s výjimkou vozidel skupin AM, A1, A2, A, s největší povolenou hmotnost do 3 500 kg, s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče
 • vozidla zařazená do skupiny A1 s automatickou převodovkou
 • vozidla zařazená do skupiny B1

Skupina B96 a skupina B+E (přívěsy za osobní automobil)

 • B96 - rozšiřující skupina. Jízdní soupravy složené z motorového vozidla skupiny B a přípojného vozidla nad 750 kg celkové hmotnosti do hmotnosti soupravy 4250 kg
 • B+E - jízdní souprava složená z motorového vozidla skupiny B a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 3 500 kg (max. přípustná hmotnost jízdní soupravy přesahuje 3 500 kg)

Skupina T (traktor)

 • zemědělské a lesnické traktory a pracovní stroje samojízdné

Skupina C (nákladní automobil)

 • motorová vozidla s výjimkou traktorů, jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 3 500 kg s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg

Skupina C+E (nákladní automobil s přívěsem)

 • jízdní souprava složená z motorového vozidla skupiny C a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg
 • jízdní souprava zařazená do skupin B+E a C1+E
 • jízdní souprava zařazená do skupiny D+E, pokud má držitel řidičské oprávnění pro skupinu D (v praxi to znamená, že držitel skupin C a D při rozšíření na C+E automaticky získá D+E stejně tak držitel C+E při rozšíření na D získá D+E)

Online testy

online testy, ilustrační test

Jak znáte pravidla silničníhoprovozu? Zkuste se nanečisto otestovat!

 • Testy od Ministerstva dopravy
  Otestujte své znalosti dopravních a značek. Vyzkoušejte si řešení křižovatek. Najdete zde testy pro všechny skupiny a zkoušku profesní způsobilosti.
   
 • eTesty - autoškola testy online
  Soubor testů pro všechny skupiny. Možnost nastavení stupně obtížnosti, statistika úspěšnosti, testy pro cizince aj.

Testy v papírové podobě

 • Papírové testy od Ministerstva dopravy
  Na této stránce můžete získat testy jako dokument ve formátu PDF. Při každém požadavku na stažení dokumentu je Vám vytvořen nový dokument obsahující pět testů pro zvolenou skupinu. Testy si můžete uložit nebo vytisknout.

Vedoucí školicího střediska a autoškoly

David Jílek

tel: 566 686 435
e-mail: jilek.david@szesby.cz