Školení odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin

Kurz k získání osvědčení odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin

Kurzy jsou organizovány akreditovaným školicím střediskem VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem a ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí ve Žďáru nad Sázavou

Délka kurzů
I. stupeň 12 hodin prezenčně
II. stupeň 15 hodin prezenčně + ústní zkouška ÚKZUZ (nutná písemná žádost)
doškolení I. stupeň 8 hodin prezenčně
doškolení II. stupeň 8 hodin prezenčně
doškolení III. stupeň 8 hodin prezenčně
Cena kurzů

Cena, ve které jsou zahrnuté veškeré náklady na kurz (lektoři, doprava KHS, občerstvení, poplatky, nájmy učeben, materiály, administrativní zajištění).

I. stupeň 1200,- Kč vč. DPH
II. stupeň 1500,- Kč vč. DPH
doškolení I. stupeň 1000,- Kč vč. DPH
doškolení II. stupeň 1000,- Kč vč. DPH
doškolení III. stupeň 1000,- Kč vč. DPH

Platba kurzů je možná v hotovosti v den zahájení kurzů, v případě většího počtu účastníků z organizace lze zaplatit kurz bezhotovostním převodem na účet školy (nutno nahlásit před zahájením kurzu)

Organizace

  • zahájení kurzů prezencí v učebně VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem, Dr. Veselého 343
    adresa na mapě viz odkaz http://goo.gl/maps/XBj9A 
  • kurzy jsou vzhledem ke své celkové délce dvoudenní
  • přihláška ke kurzu je ke stažení na webových stránkách školy – www.szesby.cz, naskenovanou vyplněnou přihlášku odešlete na e-mail (viz níže) nejméně 3 dny před termínem školení
  • přihlášení je možné i prostřednictvím mobilního telefonu
1. den
1. část 08:30 – 10:00 – školení (2 hodiny)
  10:00 – 10:15 – přestávka, drobné občerstvení (15 min.)
2. část 10:15 – 11:45 – školení (2 hodiny)
  11:45 – 12:30 – přestávka na oběd (45 min.)
3. část 12:30 – 14:45 – školení (3 hodiny)
2.den
4. část 08:30 – 10:00 – školení (2 hodiny)
  10:00 – 10:15 – přestávka, drobné občerstvení (15 min.)
5. část 10:15 – 12:30 – školení (3 hodiny)

 

Stravování

  • v průběhu kurzu bude účastníkům poskytnuto drobné občerstvení – nápoj, káva, čaj
  • účastníkům nabízíme zajištění oběda ve školní jídelně
  • oběd je nutné nahlásit v přihlášce

Ubytování

V případě zájmu účastníků o ubytování, zajistíme ubytování v ubytovně v areálu školy. Cena dle aktuálního ceníku ubytování.

Kontakt školení odborné způsobilosti

Zástupce ředitele pro doplňkovou činnost

Ing. Tomáš Krejčí

mobil: 732 683 564
tel.: 566 686 437
e-mail: krejci.tomas@agts.cz