Ředitel školy vyhlásil 1. kolo přijímacího řízení na VOŠ pro školní rok 2021/2022. Bližší podrobnosti jsou v přiloženém souboru.

Obor vzdělávání - 41-31-N/02 Agroturistika

Termín odevzdání přihlášky:

  • 31. 5. 2021

Termín přijímacího řízení:

  • 24. 6. 2021 8:30