Ředitel školy vyhlásil přijímací řízení na obor Agroturistika na VOŠ. Přihlášky do 31.5.2022.

Podrobnosti, termíny a kritéria jsou v přiloženém souboru.