Přijímací řízení na SOŠ - učební obory (H)

Denní studium - přijímací zkouška proběhne formou pohovoru.

Podmínkou přijetí bude zdravotní způsobilost k výkonu zvoleného oboru vzdělávání (doložit potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti). Uchazeči o studium, kteří získají v I., a II, kritériu 10 a více bodů, budou v případě nižšího počtu uchazečů, než je možno přijmout v daném kole přijímacího řízení, přijati bez přijímacích zkoušek. V případě volné kapacity pro přijetí budou uchazeči o přijetí s nižším počtem bodů než 10 řešeni individuálně.

Obory vzdělávání

Strojní mechanik (ŠVP Zámečník strojní výroby)

Mechanik opravář motorových vozidel (ŠVP Automechanik)

Opravář zemědělských strojů (ŠVP Mechanik opravář – svářeč)

Zemědělec – farmář (ŠVP Farmářka, farmář)

Hutník (ŠVP Hutník – slévač)

 

Termíny přijímacího řízení - obory H a E

1. řádný termín pondělí 25. 4. 2022 od 8:30
2. řádný termín úterý 26. 4. 2022 od 8:30

Termín odevzdání přihlášky

Denní forma studia do 1. března 2023.

Kritéria přijímacích zkoušek na učební obory

Maximální počet získaných bodů k přijetí = 60 bodů
(ZŠ = max. 40 b., přijímací zkoušky = max. 20 b.)

Uchazeči o studium, kteří získají v I. a II. kritériu minimálně 10 bodů, budou v případě nižšího počtu uchazečů, než je možno přijmout v daném kole přijímacího řízení, přijati BEZ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK.

I. kritérium - Ø známek ze ZŠ (SOU)

8 třída 1. pololetí
(1. r. - 2. pol. SOU)
8 třída 2. pololetí
(2. r. - 2. pol. SOU)
9 třída 1. pololetí
(3. r. - 2. pol. SOU)
Ø známek body Ø známek body Ø známek body
1,00 – 1,50 10 1,00 – 1,50 10 1,00 – 1,50 10
1,51 – 1,80 8 1,51 – 1,80 8 1,51 – 1,80 8
1,81 – 2,10 6 1,81 – 2,10 6 1,81 – 2,10 6
2,11 – 2,40 4 2,11 – 2,40 4 2,11 – 2,40 4
2,41 – 2,70 2 2,41 – 2,70 2 2,41 – 2,70 2
2,71 –  < 0 2,71 – < 0 2,71 – < 0

 

II. kritérium - ostatní mimoškolní aktivity
(olympiády, soutěže, reprezentace, ZPS, …)

kritérium body
1 aktivita 4
2 aktivity 7
3 a více aktivit 10

 

III. kritérium - výsledky z přijímacích zkoušek

kritérium body
Pohovor 0 - 20


IV. doplňující kritérium

V případě rovnosti bodů se postupně rozhoduje v pořadí kritérií 1. III., 2. I., 3. II.