Přijímací řízení na SOŠ - maturitní obory (M)

Denní studium - přijímací zkouška proběhne formou centrálně zadávaných jednotných testů společnosti CERMAT.

S výjimkou oboru 65 -42-M/01 Cestovní ruch je nutné doložit potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti.

Obory vzdělávání

Cestovní ruch (ŠVP Management služeb a cestovního ruchu)

Agropodnikání (ŠVP Ekologie, životní prostředí a zemědělská výroba)

Agropodnikání (ŠVP Ekologie, životní prostředí a zemědělská výroba) – zaměření Chov koní nebo Myslivost a péče o zvěř

 

Termíny přijímacího řízení - obory M

1. řádný termín úterý 12. 4. 2022 od 8:00
2. řádný termín středa 13. 4. 2022 od 8:00
Náhradní termíny 10. a 11. 5. 2022
Vyhlášení výsledků nejpozději do 2.5.2022

Termín odevzdání přihlášky

Denní forma studia do 1. března 2023.

Kritéria přijímacích zkoušek na maturitní obory

Maximální počet získaných bodů k přijetí = 140 (100) bodů
(ZŠ = max. 40 b., přijímací zkoušky = max. 100 b.)

I. kritérium - Ø známek ze ZŠ (SOU)

8 třída 1. pololetí
(1. r. - 2. pol. SOU)
8 třída 2. pololetí
(2. r. - 2. pol. SOU)
9 třída 1. pololetí
(3. r. - 2. pol. SOU)
Ø známek body Ø známek body Ø známek body
1,00 – 1,50 10 1,00 – 1,50 10 1,00 – 1,50 10
1,51 – 1,80 8 1,51 – 1,80 8 1,51 – 1,80 8
1,81 – 2,10 6 1,81 – 2,10 6 1,81 – 2,10 6
2,11 – 2,40 4 2,11 – 2,40 4 2,11 – 2,40 4
2,41 – 2,70 2 2,41 – 2,70 2 2,41 – 2,70 2
2,71 –  < 0 2,71 – < 0 2,71 – < 0

 

II. kritérium - ostatní mimoškolní aktivity
(olympiády, soutěže, reprezentace, ZPS, …)

kritérium body
1 aktivita 4
2 aktivity 7
3 a více aktivit 10

 

III. kritérium - výsledky z přijímacích zkoušek

kritérium body
Jednotné testy ČJL a MAT 0 – 100 bodů (50+50)


IV. doplňující kritérium

V případě rovnosti bodů se postupně rozhoduje v pořadí kritérií 1. III., 2. I., 3. II.