Přijímací řízení na VOŠ

Denní studium i kombinované studium – přijímací zkouška proběhne formou ústního pohovoru.

Počet přijímaných studentů – ve všech kolech do maximálního počtu 40.

Obor  vzdělávání:

Agroturistika

Termíny odevzdání přihlášek na VOŠ

1. kolo 31. 5. 2022
2. kolo 1. 7. 2022
3. kolo 12. 8. 2022

Termíny přijímacího řízení na VOŠ

1. kolo 24. 6. 2021 - 8:30
2. kolo 7. 7. 2021 - 8:30
3. kolo 19. 8. 2021 - 8:30

Kritéria pro přijímací zkoušky na VOŠ

kritérium body max.
Průměrný prospěch na střední škole 5
Prospěch u maturitní zkoušky 5
Pohovor 10

Celkem maximálně 20 bodů.

Podle počtu dosažených bodů bude stanoveno pořadí uchazečů.

Hodnocení pohovoru

Pohovor body
Zájem o studijní obor 0 – 2
Předpoklady pro uplatnění v oboru 0 – 2
Související zájmy a záliby, praxe 0 – 2
Osobnostní profil uchazeče 0 – 2
Vystupování a celkový dojem 0 – 2