Management služeb a cestovního ruchu

Paragraphs

Kód oboru: 65-42-M/02

Motivace

 • Zajímáš se o dějiny, zeměpis, kulturu, učíš se snadno cizí jazyky?
 • Baví tě práce s lidmi?
 • Rád cestuješ a objevuješ?
 • Dokážeš si představit svoji budoucnost ve sféře služeb a turismu?

Popis studia

 • čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou
 • příprava pro studium na vysoké škole
 • kombinace všeobecně vzdělávacích, ekonomických a odborných předmětů cestovního ruchu
 • jazyková příprava, vedení fiktivní firmy (marketing a management)

 

Uplatnění absolventa -  „Čím budu“

 • manažerské pozice v subjektech cestovního ruchu a služeb
 • vedoucí pracovník ubytovacích a stravovacích provozů, informačních center
 • pracovník v institucích státní správy, centrálách a agenturách cestovního ruchu
 • průvodce, animátor, pracovník cestovních kanceláří a agentur
 • široká škála administrativních pozic

Bonusy

 • certifikáty pro odbornou způsobilost (animátorské, průvodcovské kurzy)
 • jazykové znalosti (AJ, NJ nebo RJ)
 • možnost zahraničních stáží
 • spolupráce s významnými cestovními kancelářemi

Přijímací řízení na SOŠ - maturitní obory (M)

Paragraphs

Vyhlášení přijímací řízení na SOŠ
Termín odevzdání přihlášky na SOŠ - obory M, H, E
Termíny přijímacího řízení na SOŠ - maturitní obory (M)
Čtyřleté obory vzdělávání – maturitní obory skupiny M, denní studium přijímací zkouška proběhne formou centrálně zadávaných jednotných testů společ
Kritéria přijímacích zkoušek na maturitní obory (M)