Svářečská škola

Naše MODERNÍ SVÁŘEČSKÁ ŠKOLA je vybavena automatickým odsáváním, trenažerem svařování, svařovacími zdroji nové generace od firmy LORCH. Výuka u nás je zárukou vysoké kvality přípravy uchazeče o svářečský certifikát s garancí realizace všech povinných hodin výuky a výcviku.

svářečská škola

 

Základní kurzy dle ČSN 050705

ZK 111

obloukové svařování obalenou elektrodou nelegovaných a nízkolegovaných ocelí

Počet hodin (1 hod = 45 min):

teorie: 40
praxe: 104
zkouška: 16

Cena:

ÚP, cizí 13 000 Kč s DPH

žáci

12 000 Kč s DPH

ZK 135

obloukové svařování tavící se elektrodou v aktivním plynu nelegovaných a nízkolegovaných ocelí

Počet hodin (1 hod = 45 min):

teorie: 40
praxe: 104
zkouška: 16

Cena:

ÚP, cizí 13 000 Kč s DPH
žáci 12 000 Kč s DPH

ZK 135/111 - rozšíření

Počet hodin (1 hod = 45 min):

teorie: 30
praxe: 74
zkouška: 16

Cena:

ÚP, cizí 9 000 Kč s DPH
žáci 8 000 Kč s DPH

ZK 311

ruční plamenové svařování kyslíko-acetylenovým plamenem nelegovaných a nízkolegovaných ocelí

Počet hodin (1 hod = 45 min):

teorie: 40
praxe: 104
zkouška: 16

Cena:

ÚP, cizí 14 000 Kč s DPH
žáci 13 000 Kč s DPH

Obnova EN 287-1 ISO9606 dle rozsahu zkoušky

Cena:

ÚP, cizí 5 000 Kč s DPH
žáci 4 000 Kč s DPH

EN 287-1 ISO9606 po základním kurzu

Počet hodin (1 hod = 45 min):

teorie: 30
praxe: 80
zkouška: 8

Cena:

ÚP, cizí 12 000 Kč s DPH
žáci 11 000 Kč s DPH

Kondiční výuka sváření v jednotlivých metodách

Délka výuky dle potřeb frekventanta
Cena: 300 Kč s DPH za hodinu (60 minut)

Zaškolení dle ČSN 050705

ZP 111 – 1 1.1 – zaškolení pro ruční stehování elektrickým obloukem obalenou elektrodou
ZP 135 – 1 1.1 – zaškolení pro ruční stehování tavící se elektrodou v aktivním plynu
ZP 311 – 2 1.1 – zaškolení pro řezání a drážkování kyslíkem

Počet hodin (1 hod = 45 min):

teorie: 8
praxe: 16
zkouška: 4

Cena:

ÚP, cizí 5 200 Kč s DPH
žáci 4 200 Kč s DPH

Úřední zkoušky dle ČSN EN 287-1 ISO9606

Pro metody 111, 135 a 311

Počet hodin (1 hod = 45 min):

teorie: 30
praxe: 80
zkouška: 8

Cena:

ÚP, cizí 9 600 Kč s DPH
žáci 7 000 Kč s DPH

Doba kurzu, poloha svařování a tloušťka materiálu dle dohody.

Doškolení a přezkoušení svářečů z bezpečnostních ustanovení dle ČSN 050705

Bezpečnostní ustanovení dle ČSN 050600, ČSN 050601, ČSN 050610, ČSN 050630 a vyhlášky MV č. 87/2000 sb.

Způsob ověření: písemný test
Certifikace: osvědčení s platností na 2 roky
Místo školení: OU Bystřice nad Pernštejnem (nebo ve firmě - více jak 10 účastníků)
Kdy: po telefonické domluvě
Cena: 450 Kč s DPH (10 a více účastníků - 400 Kč s DPH)

Ceny jsou platné od 1.1.2022.

Kontakt svářečská škola

Vedoucí svářečské školy

Ing. Pavel Janík

mobil: 603 178 009
tel.: 566 686 424
e-mail: janik.pavel@szesby.cz

Zástupce ředitele pro doplňkovou činnost

Ing. Tomáš Krejčí

mobil: 732 683 564
tel.: 566 686 437
e-mail: krejci.tomas@agts.cz